Agencja Nieruchomości PROFESJA specjalizuje się w zakresie: pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, wyceny nieruchomości oraz w zarządzaniu nieruchomościami.

Głównym celem firmy jest wykonywanie usług  na najwyższym poziomie przy jednocześnie najniższych kosztach.

Firma działa na podstawie uzykanych przez właściciela Klaudię Mainka-Brzózka licencji zawodowych wydanej przez:

  • Ministerstwa Infrastruktury w zakresie szacowania nieruchomości – uprawnienia nr 4873,
  • Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – uprawnienia nr 17842,
  • Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie zarządzania nieruchomościami – uprawnienia nr 22913

Jednocześnie jesteśmy członkiem:

  • Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.

Wiedza, doświadczenie i kwalifikacje naszej kadry udokumentowane są Licencjami Zawodowymi, dzieki temu bedą mogli Państwo z pełnym zaufaniem powierzyć obrót, wycenę i zarządzanie swoim majątkiem naszej firmie w przeświadczeniu, że będzie ono sprawowane na najwyższym poziomie przez osoby z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

Posiadamy aktualne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.