Wymagane dokumenty

Lista dokumentów niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego w podziale na rodzaje rynków:

Rynek wtórny

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

 • odpis z księgi wieczystej (w przypadku założenia księgi)
 • przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (lokal spółdzielczy)
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje na temat komu przysługuje spółdzielcze - własnościowe prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu - powierzchnię użytkową, położenie na piętrze, układ funkcjonalny)
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy


Budynek mieszkalny (nieruchomość gruntowa zabudowana)

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • odpis z księgi wieczystej
 • pozwolenie budowlane
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy


Działka (nieruchomość gruntowa niezabudowana)

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • odpis z księgi wieczystej
 • mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa)
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy


Nieruchomość komercyjna 

 • lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest każdorazowo po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny
Rynek pierwotny

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

 • odpis z księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja
 • wypis z rejestru gruntów na działki na których realizowana jest inwestycja
 • pozwolenie budowlane
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową)


Budynek mieszkalny (nieruchomość gruntowa zabudowana)

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • odpis z księgi wieczystej
 • pozwolenie budowlane
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową)
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji
 • W przypadku braku dokumentacji projektowej istnieje możliwosć  wykonania inwentaryzacji nieruchomości.