Wycena

Jedną z działalnością firmy jest wycena nieruchomości. Świadczone usługi kierujemy nie tylko do klientów indywidualnych. Bardzo cenimy sobie kontakt oraz możliwość oferowania usług również dla klientów instytucjonalnych

Firma świadczymy usługi w zakresie wyceny nieruchomości:

 • gruntowych niezabudowanych,
 • gruntowych zabudowanych,
 • lokalowych,
 • rolnych,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • innych praw związanych z nieruchomościami.

Wykonane wyceny w formie operatu szacunkowego mogą być wykorzystane dla m.in. następujących celów:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych
 • skarbowo-podatkowych
 • sprzedaży
 • ubezpieczenia
 • odszkodowań
 • podziałów
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • innych