Cennik, terminy

Koszt sporządzenia wyceny zależy od:

  • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny
  • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny
  • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych
  • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki)
     

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby terminy przygotowania wyceny były możliwie krótkie. Najistotniejszymi czynnikami decydującymi o terminie realizacji wyceny są:

  • termin dostarczenia koniecznych dokumentów
  • termin przeprowadzenia oględzin nieruchomości

Koszt oraz termin wykonania usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników. 

Wyceny nieruchomości wykonujemy na zlecenie osób fizycznych i prawnych, banków, urzędów gmin, miast i przedsiębiorstw.

Przeprowadzamy analizy rynku oraz świadczymy usługi doradcze związane z rynkiem nieruchomości. W każdym przypadku uwzględniamy indywidualne potrzeby klienta.

Gwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i terminowość wykonywanych usług. Nasze operaty charakteryzują się dużą czytelnością, przejrzystością i estetyką.